Sessions

Sessions and abstracts

Arkinen kaupunki / Quotidian city; Vuolteenaho et al.

Asylum seekers and refugees; Marucco and Lyytinen

Climate / Geomorphology; Käyhkö

Development geography; Hooli and Ojala

Economic mobilities; Oinas

Geographies of information, innovation and technology; Inkinen

Humans in the ecosystem; Fagerholm

Hydrogeography I and II; Kasvi and Alho

Legal and carceral geography; Rannila and Repo

Maantieteen aineenopettajakoulutuksen tulevaisuus; Tanskanen

Maantieteellinen tutkimus yliopistojen ulkopuolella; Vasanen and Nurmi

Mobilities; Jauhiainen

Paikkaperustainen yhteiskunta ja aluekehittäminen I and II; Luoto et al.

Relating Finland: critical approaches to relational and territorial geopolitics I and II; Norum et al. 

 

Mainokset