Workshop and Networking Day for PhD Students (3 ECTS)

 

Jatko-opiskelijoiden työpaja- ja verkottumispäivä järjestetään Publicum-rakennuksen huoneessa Pub469.

The Workshop and Networking Day for PhD Students will take place in room Pub469, which is located in the Publicum building.

 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

__________________________________________________

Aiheuttavatko apurahahakemukset unettomia öitä? Tuskasteletko artikkelin kanssa, joka ei vain ikinä tunnu tulevan valmiiksi? Mikä on pielessä?!

Jatko-opiskelijoiden työpaja- ja verkottumispäivä Grant & Scientific Writing – Mystery or Practicable Process? käsittelee näitä kiperiä kysymyksiä. Pohdimme ja opimme yhdessä, miten sujuvoittaa tieteellisen kirjoittamisen prosessia ja kuinka onnistua apurahahakemuksissa.

PÄIVÄN KIELI ON ENGLANTI.


Päivän alustava ohjelma:

12:15-12:20 Professori Petteri Alho: Tervetuliaissanat

12:20-13:15 FT Maria Maunula: Apurahahakemukset

13:15-13:30 Maija Arvonen: Loimu (Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto)

13:30-13:45 Kahvitauko

13:45-14:30  FT Niko Humalisto: Kokemuspohjaisia havaintoja kuinka epäonnistua tieteellisessä kirjoittamisessa

14:30-15:00 Professori Nick Gill kommentoi

15:00-15:15 Kahvitauko

15:15-17:30 Apurahahakemuksiin liittyviä käytännön harjoituksia

17:45-18:45 Kävelykierros

19:00 Illallinen @ Storage (omakustanteinen)


Tehtävänanto jatko-opiskelijoiden työpaja- ja verkottumispäivän osallistujille:

Tämän jälkeen kirjoita Porterin artikkeliin peilaten lyhyt pohdinta (max. 1 sivu) siitä, mikä hakemuksessa/suunnitelmassa on oman arviosi mukaan hyvää tai huonoa; miksi se menestyi tai ei menestynyt.

  • Esitä tässä pohdinnassa kolme hyvää ja kolme huonoa asiaa hakemuksestasi/suunnitelmastasi.

Lähetä pohdintasi Prof. Petteri Alholle 22.10. mennessä osoitteseen mipeal@utu.fi

  • Kerro sähköpostissasi, saako hakemuksestasi/suunnitelmastasi tehtyjä havaintoja käyttää nimettöminä esimerkkeinä jatko-opiskelijoiden työpaja- ja verkottumispäivän aikana.
  • Practicals-osiossa kehitämme hakemuksia ryhmissä pohdiskellen parempaan suuntaan.
  • Päivän jälkeen (11. mennessä) lähetä vielä reflektointi (2-3 sivua) siitä, mitä opit päivän aikana apurahahakemusten kirjoittajana ja/tai tieteellisenä kirjoittajana

__________________________________________________

Are grant applications causing you insomnia? Are you struggling with a paper that seems to never get finished? What is wrong?!

This year’s Workshop and Networking Day for PhD students, Grant & Scientific Writing – Mystery or Practicable Process?, deals with these tricky issues. We will discuss and learn together how to make the process of scientific writing smoother and how to write successful grant applications.

THE DAY WILL BE ORGANIZED IN ENGLISH.


Preliminary schedule for the day:

12:15-12:20 Professor Petteri Alho: Welcome words

12:20-13:15 PhD Maria Maunula: Grant writing

13:15-13:30 Maija Arvonen: Loimu (The Union of Professionals in Natural, Environmental and Forestry Sciences)

13:30-13:45 Coffee break

13:45-14:30 PhD Niko Humalisto: Observations based on experience: How to fail as a scientific writer

14:30-15:00 Professor Nick Gill’s commentary on grant & scientific writing

15:00-15:15 Coffee break

15:15-17:30 Grant writing practicals

17:45-18:45 Walking excursion

19:00 Dinner and beer @ Storage (at own expense)


Assignment for the participants of the Workshop and Networking Day for PhD Students:

After this write a short discussion (max. 1 page) – reflecting on Porter’s paper – of what, in your opinion, is good or bad in your application/research plan; why it was successful or unsuccessful.

  • In your reflection present three good and three bad things you found in your application or research plan

Send your paper to Prof. Petteri Alho by 22.10. by e-mail to: mipeal@utu.fi

  • In your e-mail, please state whether observations made from your application or research plan can be used as anonymous examples during the Workshop and Networking Day for PhD Students
  • In the Grant writing practicals part of the day we will improve the applications together 
  • After the Workshop and Networking Day for PhD Students (by 10.11.) send a reflection (2-3 pages) about what you learned during the day as a grant and/or scientific writer