Keynote lectures

Lacris_Bruce_ForbesBruce Forbes, Professor of Global Change and Leader of the Global Change Research Group, University of Lapland, FI

Professori Bruce Forbesin tausta on soveltavassa ekologiassa ja maantieteessä pohjoisilla alueilla. Erityinen painotus on ikiroutaseuduilla. Hänen kokemuksensa napaseuduilta käsittää tutkimuksia nopeista maankäytön ja ilmaston muutoksista Alaskassa, Kanadan arktisissa osissa sekä useilla alueilla Pohjois-Venäjällä ja Fennoskandian pohjoisimmissa osissa. Hänen lähestymistapansa on monitieteinen ja osallistava, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdessä paikallisten ihmisten kanssa koskien etenkin paikallisia ja alueellisia tutkimuskysymyksiä. Hän on tehnyt kenttätöitä vuosittain arktisilla alueilla jo yli 30 vuoden ajan.

Prof. Forbes has a background in applied ecology and geography in northern high latitudes, with special emphasis on permafrost regions. His experience is circumpolar, encompassing studies of rapid land use and climate change in Alaska, the Canadian High Arctic, various regions of northern Russia, and northernmost Fennoscandia. His approach is strongly interdisciplinary and participatory, aiming for the co-production of knowledge, particularly concerning local and regional stakeholder-driven research questions. He has conducted fieldwork annually in the Arctic for over 30 years.


nick GillNick Gill, Professor in Human Geography, University of Exeter, UK

Nick Gill on Exeterin yliopiston (UK) ihmismaantieteen professori. Hän on poliittinen maantieteilijä ja on keskittynyt tutkimuksessaan oikeudenmukaisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin, etenkin rajavalvonnan, vuorovaikutuksen ja lain kontekstissa. Hän on kirjoittanut muun muassa seuraavat kirjat: Mobilities and Forced Migration (Routledge, 2013), Carceral Spaces (Ashgate, 2013) and Nothing Personal? Geographies of Governing and Activism in the British Asylum System (Wiley-Blackwell, 2016).  Euroopan tiedeneuvoston (ERC) rahoittamassa, käynnissä olevassa tutkimushankkeessa hän perehtyy Euroopan turvapaikkapäätösprosesseihin. Parhaillaan hän toimittaa kirjaa ”Asylum Determination in Europe: Ethnographic Perspectives (Palgrave)”, joka käsittelee Euroopan pakolaiskäytäntöjen ristiriitoja sekä 2000-luvun vastaanottavuuteen liittyviä haasteita.

Nick Gill is a Professor of Human Geography at the University of Exeter, UK. He is a Political Geographer whose work focuses on issues of justice and injustice, especially in the context of border control, incarceration and the law. His books include Mobilities and Forced Migration (Routledge, 2013), Carceral Spaces (Ashgate, 2013) and Nothing Personal? Geographies of Governing and Activism in the British Asylum System (Wiley-Blackwell, 2016). He is committed to engaged forms of scholarship through activism, advocacy and public speaking to non-academic audiences. He is currently examining asylum determination processes in Europe, funded by a European Research Council starting grant. As part of this work he is editing a book entitled Asylum Determination in Europe: Ethnographic Perspectives (Palgrave) that examines the contradictions of European refugee systems and the challenges of ‘being welcoming’ in the 21st century.


malkkiLeena Malkki, Dr., University Lecturer in European Studies, University of Helsinki, FI

Leena Malkki (VTT, FM) on terrorismiin ja poliittiseen väkivaltaan erikoistunut historioitsija ja politiikan tutkija. Hän toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa. Malkki on erikoistunut terrorismiin ja poliittisen väkivaltaan Länsi-Euroopan kontekstissa. Hän on tutkinut esimerkiksi terrorikampanjoiden radikalisoitumista ja hiipumista, kouluampumisia kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä sekä terrorismin vastaista toimintaa ja julkista keskustelua Suomessa. Hän on mm. kirjoittanut kirjan Terrorismin monet kasvot yhdessä Jukka Paastelan ja työryhmän kanssa, ja hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä huippulehdissä. Malkki on myös kysytty ja arvostettu asiantuntija ja keskustelija.

Dr. Leena Malkki is a historian and political scientist specialized in terrorism and political violence especially in the context of Western Europe. She is currently Senior Lecturer at the Network for European Studies at the University of Helsinki. Dr. Malkki has conducted research on topics such as radicalization and waning of terrorist campaigns, school shootings as cultural and political phenomena, counter-terrorism and public debates on terrorism in Finland. She has written the book ’Terrorismin monet kasvot’ together with Jukka Paastela and a working group. She has published in international top journals of the field. Dr. Malkki is a popular and respected expert and public speaker.

Mainokset